COMX 35

TVÅ ÅR FÖRSENT

Av Tommy Sundström

För två år sedan hade Comx 35 varit en toppendator. Men utvecklingen har gått fort och idag kan man för samma pengar som man köper en Comx 35 för köpa en ZX Spectrum, en Spectravideo SV318 eller en Atari 600XL. Det är tuff konkurrens. Klarar Comx:en det?

Comx 35 är en liten (29 x 16 cm) plastlåda med tangentbord och inbyggd glädjepinne (joystick). Tangenterna är rörliga och har en tydlig tryckpunkt. Det går att skriva med alla fingrarna, men har man stora händer så är det trångt. Även om du skulle höra till dem som skriver bekvämt på detta tangentbord kan du inte räkna med att använda Comx för ordbehandling - den har bara stora bokstäver. Med datorn kommer ett program på band som definierar om hakparenteserna och det bakåtlutande snedstrecket till Å, Ä och Ö.

INGEN UPPHETSNING

Glädjepinnen är den minsta jag någonsin sett. Man manövrerar den med fingertoppen. Den ger ett vekt intryck, så man bör nog undvika att bli alltför exalterad när man kör dataspel (inom parentes sagt är det ingen risk, inte att döma av de Comxspel jag sett hittills i alla fall). Den används - förvånande nog - inte till att manövrera skrivpositionen (cursorn). Vill man göra det tvingas man istället att lära sig fyra (en för varje riktning) tämligen godtyckligt valda bokstäver utantill.

Med datorn kommer också två tomma band och fem med program. Därtill en lärobok och manual för Comx-basic. Den är på svenska. TV-sladden är rejält lång, vilket uppskattas mycket av oss som inte har ambitionen att komma vår TV inpå livet.

DATA

Minnet är 35 kilo RAM (läs- och skrivminne). Av dem går 3 kilo till grafiken, så kvar till dig blir utrymme nog att spara ca 32000 tecken i. För teknikfreekarna kan jag också nämna att processorn (datorns hjärna) är en 1802A och att basic-tolken ligger i 16K ROM.

FEL OM GRAFIKEN

Grafiken är enligt generalagenten Noxons reklamblad högupplösande 240 x 216 punkters grafik, men det är fel. Den här datorn har blockgrafik. Man skriver ett tecken i taget, och varje tecken tar upp 6 x 9 punkter. Det går in 24 rader med 40 tecken i varje. Man har ca 220 tecken att välja mellan och det går bra att definiera om tecken (som man t.ex. gör när man ändrar hakparentesen till ett Å), men då ändrar det sig på alla ställen man skrivit det. Det är något helt annat än högupplösande grafik där man kan tända och släcka enskilda punkter på skärmen.

FÄRGLÖST FÄRGVAL

Du har åtta färger att välja mellan (inklusive svart och vitt), men din valfrihet är bakbunden. För de 220 tecknen är färgerna redan bestämda. Du kan välja färgen på det du skriver respektive det datorn skriver (du och datorn kan aldrig skriva med samma färg samtidigt) - men inte heller detta fritt - du får en lista på tolv tillåtna kombinationer. Däremot tillåts du att fullständigt fritt välja vilken som helst av de åtta färgerna som bakgrund. Om du definierar tecken själv får du naturligtvis göra dem i vilken färg som helst. Du kan t.o.m. göra dem regnbågsrandiga.

De bundna färgerna har tydligen varit ett problem också för tillverkaren. De har bl.a. tvingats dubblera alfabetet och en del andra tecken. Så det där med 220 tecken är en sanning med modifikation. Och än mer modifierad blir sanningen när man går igenom listan och upptäcker att flera av tecknen är C,O,M och X i olika versioner. Säkert jättebekvämt för dem som gör reklamprogrammen, men i det närmaste oanvändbart för oss som köper datorer.

Comx har inga spritar (rörliga figurer). (Men helt utan rörelse blir bilden inte - på mitt exemplar fanns hela tiden ett krypande färgmönster i bakgrunden.)

BLÅ-VIT MUSIK

Musiken håller samma blå-vita nivå som grafiken - den täcker basbehoven men inte mer. Genom den inbyggda högtalaren får du ut toner över åtta oktaver. Bastonerna är ungefär lika njutbara som brummet från en transformatorstation i regn, men resten är ok. Du kan reglera tonhöjden i 1024 steg.

Comx har också en brusgenerator - användbar för att t.ex. skapa explosionsljud. Det finns ett speciellt kommando för volymkontroll, men jag har inte Iyckats få det att fungera. Kanske för att instruktionsboken här, som på flera andra ställen, är rörig eller t.o.m. felaktig.

PROGRAMMERINGSSPRÅK

Inbyggd i maskinen finns Comx-35 basic. Enligt Noxon kommer snart även Forth. Basicen har en del starka sidor. Bl.a. kontrollerar den programraderna när du skriver in dem och hittar då en del av de fel som andra datorer upplyser om först när du kör programmet (men långt ifrån alla).

GOTO behöver inte vara bundet till något speciellt radnummer utan kan även ha variabler och uträkningar som argument. T ex GOTO A + 20/B. Detta ökar programmerarens frihet (men naturligtvis också risken för spaghettiprogram - program som är fullståndigt obegripliga för andra än den som gjort det). Underlättar om man tappat bort sig gör TRACE. TRACE skriver ut de radnummer som datorn passerar.

Tyvärr har Comx-basic också en del svaga sidor. VERIFY saknas. Du kan m.a.o. inte låta datorn kontrollera att ditt program blivit ordentligt sparat på bandspelaren. Istället hörs programöverföringen (ett högt tjut som håller på att driva min katt till vansinne) och instruktionsboken föreslår att man skall lära sig höra när det går bra.

FÖRVIRRANDE

Comx nollar inte sina numeriska variabler vid RUN. (En numerisk variabel är en bokstav som du lagrar siffror i.) Istället behåller variablerna värdet de fick förra gången du körde ett program. Detta kan ge mycket svårfunna fel. Det finns inte något kommando som nollar alla numeriska variabler på en gång utan du får ta dem en och en. Inkonsekvent nog nollställs däremot strängvariablerna (där bokstäver och tecken lagras) och matriserna (typ A(2,3)) vid RUN.

KRÅNGLIG EDITERING

Att ändra i en programrad är krångligt. Upptäcker du felet medan du skriver kan du backa tillbaka och ändra det - men du förstör då allt du backar över. Upptäcker du felet efter att ha tryckt CR (='RETURN') så är det ännu värre. Så här går det nämligen till att ändra ett enkelt stavfel:

Skriv EDIT och radnumret - tryck på CR (programraden kommer nu upp på skärmen och skrivpositionen hamnar på raden under) - tryck på mellanslagstangenten tills du är på positionen före felet - skriv C - skriv det som skall stå istället för stavfelet-tryck på CONTROL och S (raden kommer nu upp igen) - kontrollera att raden blivit riktig - tryck på CONTROL och S igen. Oftast är det enklare att skriva om raden.

Det finns en resetknapp på datorn. På mitt exemplar är den en ren dekoration - den fungerar inte.

BILLIG SKRIVARE

Så värst mycket tillbehör finns inte än, men reklambroschyren lovar att det skall komma "inom kort". En skrivare för ca 1 500:- lär i alla fall bli det första tillbehöret på den svenska marknaden. Möjligen är det ett mycket bra pris, möjligen är det dålig kvalité. Vi får vänta och se.

DYR DATOR

Generalagenten Noxon tycks vara ett seriöst företag; de har översatt instruktionsboken och fått datorn S-märkt och godkänd av televerket innan de börjar sälja. De har ett speciellt telefonnummer dit Comx-ägare kan ringa och få goda råd. Men både Noxon och Comx är små företag. Nyligen gav en annan Hong Kong-tillverkad dator (Color Genie) upp. Kommer Comx att klara sig?

Vad gäller Sverige förutspår jag en total flopp. Comx 35 är helt enkelt inte värd 3000:-. Hälften vore rimligare. Kanske kommer en och annan datorokunnig farmor att köpa den som födelsedagspresent, men många fler kunder lär det inte bli. Spectrum 48K har större minne. Atari 600 har bättre tangentbord. Och alla har bättre grafik.

Om få köper maskinen kommer generalagenten eller fabriken att gå omkull. Då står du där med din dator utan möjlighet att få nya program eller tillbehör. Och det är ju - grymt men sant - ytterligare ett argument mot att köpa den.


Den enda Comx-annonsen i Sverige?
Inscannad och HTML-iserad av Anders Carlsson